title

Quà trưởng thành

• Tăng phẩm hiệp khách Thái Cực nhận thưởng miễn phí.
• Ngoài ra có các gói ưu đãi giới hạn với nhiều thưởng hấp dẫn.

Phẩm mở khóa
Thưởng miễn phí
Gói kim diệp
Phần thưởng
Số lần mua
Tím
Lệnh Chiêu Mộ*5, Tu Vi 8 Giờ*1
800
Thái Cực*1, Đột Phá Đơn*30000
1
Tím 1
Lệnh Chiêu Mộ*10, Tu Vi 8 Giờ*1
400
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*2, Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*2
1
Cam 1 sao
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*10, Tu Vi 8 Giờ*1
400
Rương Âm Dương Đặc Biệt*1, Rương AFK 24 Giờ-Chọn*20
1
Cam 2 sao
Rương Chọn Hiệp Khách*2, Đột Phá Đơn*1000
400
Rương Âm Dương Đặc Biệt*1, Thiên Công Lệnh*5
1
Đỏ
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*10, Tu Vi 8 Giờ*2
800
Thái Cực*1, Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*6
1
Đỏ 1 sao
Rương Chọn Hiệp Khách*4
1200
Thái Cực*1, Rương Chọn Vũ Khí Trắng-Phe*1
1
Đỏ 2 sao
Thẻ Chọn Hỗ Trợ Chính*1
1600
Rương Chọn Bí Kíp Trắng*2, Chân Khí ngẫu nhiên*1000
1
Đỏ 3 sao
Đột Phá Đơn*10000
1600
Thái Cực*1, Thôi Diễn Đồ*10
1
Trắng 1 sao
Vẫn Tinh Khoáng*10
1600
Rương chân khí tự chọn*500, Thiên Công Lệnh*20
2
Trắng 2 sao
Đột Phá Đơn*10000
2400
Thái Cực*2, Rương Chọn Bí Kíp Màu*1
1
Trắng 4 sao
Chân Khí Chọn*200
2400
Thái Cực*2, Rương chọn Bí Kíp Màu*1
1
Màu 2 sao
Rương Chọn Linh Ngọc*1
4000
Thần Binh Vẫn Thiết*1, Thái Cực*2
1
Màu 5 sao
Rương Bí Kíp Màu Ngẫu Nhiên*1
4000
 Thiên Mệnh Tinh Thạch*2, Thái Cực*2
1

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close