title

Quà xuân ý

• Trong thời gian diễn ra sự kiện bán các gói quà với giá ưu đãi.Gói ưu đãi
Giá kim diệp
Số lần
Thưởng
Quà 1
800
Duy nhất 1 lần
Thái Cực*1
Võ Lâm Nhật Báo*68
Quà 2
Miễn Phí
Mỗi ngày 1 lần
Đột Phá Đơn 2 Giờ*1
Tu Vi 24 Giờ*1
Quà 3
80
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*60
Linh Chủng*8
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*5
Võ Lâm Nhật Báo*6
400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*300
Linh Chủng*15
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*10
Võ Lâm Nhật Báo*30
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Linh Chủng*25
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*15
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1280
Linh Chủng*50
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*20
Võ lâm Nhật Báo*128
4000
Mỗi ngày 3 lần
Nguyên Bảo*3280
Linh Chủng*120
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*30
Kẹo Hồ Lô*10
Quà 4
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Bắc Thần Quán-Nguyên*1
Rương Chọn Linh Ngọc*3
Vẫn Tinh Khoáng*100
Võ Lâm Nhật Báo*68
Quà 4
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Bắc Thần Bào-Nguyên*1
Rương Chọn Linh Ngọc*3
Vẫn Tinh Khoáng*100
Võ Lâm Nhật Báo*68
Quà 5
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Bắc Thần Đai -Nguyên*1
Rương Chọn Linh Ngọc*3
Vẫn Tinh Khoáng*100
Võ Lâm Nhật Báo*68
Quà 6
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Bắc Thần Ngoa -Nguyên*1
Rương Chọn Linh Ngọc*3
Vẫn Tinh Khoáng*100
Võ Lâm Nhật Báo*68
Quà 7
 
 
1200
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*980
Thập Giới-Nguyên*1
Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc*3
Vẫn Tinh Khoáng*500
Võ Lâm Nhật Báo*98
Quà 8
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
Chân Khí Ngẫu Nhiên*500
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1280
Bí Kíp Trắng Ngẫu Nhiên*2
Chân Khí Ngẫu Nhiên*800
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*3280
Rương Chọn Vũ Khí Trắng-Phe*1
Rương Chọn Bí Kíp Trắng*3
Kẹo Hồ Lô*10
8000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*6480
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*50
Thần Binh Vẫn Thiết*2
Vẫn Tinh Khoáng*500
Quạt Tròn Hoa Mai*10
8000
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*6480
Thiên Vận Thạch*6
Rương Chọn Bí Kíp Màu*1
Chân Khí Tự Chọn*1000
Quạt Tròn Hoa Mai*10
Quà 9
800
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*680
Quyển Tiền Duyên*40
Lệnh Chiêu Mộ*60
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1280
Quyển Tiền Duyên*80
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*100
Võ Lâm Nhật Báo*128
2400
Mỗi ngày 1 lần
Nguyên Bảo*1980
Thái Cực*3
Quyển Tiền Duyên*120
Chong Chóng Linh Lung*10

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close