title

Thanh quân chúc phúc

• Trong thời gian diễn ra sự kiện tiêu 200 Kim Diệp có thể tham gia rút thưởng.
• Mỗi lần rút nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng.
• Mỗi phần thưởng chỉ được nhận duy nhất 1 lần.


Chúc Phúc
Phần Thưởng
1
Đột Phá Đơn*5000
2
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*3
3
Lệnh Chiêu Mộ*10
4
Tu Vi AFK 24 Giờ*2
5
Hoàn Bội Cầm*10
6
Quyển Tiền Duyên*10
7
Thái Cực*1

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close