title

Phong tuyết sơ tình

♦ Điều kiện mở: Vượt ải 1-5
♦ Thời gian: 0h00 ngày 23/09 – 23h59 ngày 29/09
♦ Phạm vi: All server


♦ Mô tả cách chơi:
• Cách vào giao diện: Giao diện chính → Phong Tuyết Sơ Tình
• Mua các gói quà nhận được Hoàn Bội Cầm và các phần thưởng khác.


Giá gói
Thưởng
Gới hạn mua
80 KD
Hoàn Bội Cầm*4
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*1
Võ Lâm Nhật Báo*6
Mỗi ngày 2
200 KD
Hoàn Bội Cầm*8
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*2
Võ Lâm Nhật Báo*18
Mỗi ngày 2
400 KD
Hoàn Bội Cầm*15
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*5
Võ Lâm Nhật Báo*30
Mỗi ngày 2
800 KD
Hoàn Bội Cầm*30
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*8
Võ Lâm Nhật Báo*68
Mỗi ngày 2
1600 KD
Hoàn Bội Cầm*50
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*10
Võ Lâm Nhật Báo*128
Mỗi ngày 2
4000 KD
Hoàn Bội Cầm*100
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*15
Kẹo Hồ Lô*10
Mỗi ngày 2
8000 KD
Hoàn Bội Cầm*150
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*30
Quạt Tròn Hoa Mai*10
Mỗi ngày 5

• Sử dụng Hoàn Bội Cầm để rút thưởng.
• Rút nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng.


• Rút thưởng 1 lần nhận được 1 Điệp Linh.


• Điệp Linh nhận được sẽ sử dụng đổi quà trong Tiệm Đổi Phong Tuyết.
• Cách vào giao điện Tiệm Đổi Phong Tuyết: 
   ¤ Giao diện chính → HĐ Hạn Giờ → Đổi Phong Tuyết
   ¤ Giao diện chính → Phong Tuyết Sơ Tình → TiệmGiới hạn mùa giải
Số lượng
Thưởng
Số lần đổi
 
120
Rương Chọn Hiệp Khách Nguyên*1
5
 
100
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
10
 
180
Thiên Mệnh Tinh Thạch*1
20
 
360
Rương Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
1
 
150
Rương Chọn Bí Kíp Thần Kỹ Trắng*1
1
 
300
Độc Cô Cửu Kiếm*1
1
 
300
Lục Hình Quyết*1
1
 
300
Lục Mạch Thần Kiếm*1
1
 
50
Thôi Diễn Đồ*1
10
 
80
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
4
 
100
Rương Chọn Linh Ngọc*1
2
 
100
Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc-Địa*1
1
 
180
Vũ Khí Linh Ngọc Thiên*1
1
 
100
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
4
 
360
Rương Bí Kíp Màu Ngẫu Nhiên*1
2
 
150
Bí Kíp Trắng ngẫu nhiên*1
5
 Mùa Giải 2
30
Thiên Vận Thạch*2
10
 Mùa Giải 2
180
Thần Binh Vẫn thiết*1
5
 
20
Thu hoạch 24 Giờ*1
20
 Mùa Giải 2 
               5
Thu hoạch 1 rương Huyền Kim lớn*1
20
 
40
Đá Tẩy Luyện*100
5
 
40
Quyển Tiền Duyên*10
10
Mùa Giải 2
40
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*10
3
 
20
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*1
10
 
20
Chân Khí Ngẫu Nhiên*20
50
 
30
Đại Hiệp Tàn Duyên*60
10
 
20
Vẫn Tinh Khoáng*10
50
15
Chiêu Mộ Lệnh*10
10
30
Thẻ Chọn Trung Tâm*1
10
10
Rương Chọn Hiệp Khách*1
10
5
Túi Phúc Nguyên Bảo-Sơ*1
99
 
Chiêu Mộ Lệnh*5
Hoàn Bội Cầm*1
10
 
Chiêu Mộ Lệnh Đặc Biệt*3
Hoàn Bội Cầm*1
10
 
Kim Ty Nam*3
Hoàn Bội Cầm*1
10

• Khi kết thúc hoạt động, Hoàn Bội Cầm chưa sử dụng sẽ tự quy đổi thành Nguyên Bảo với tỉ lệ: 1 Hoàn Bội Cầm = 300 Nguyên Bảo.
• Khi kết thúc hoạt động, Điệp Linh chưa sử dụng sẽ tự quy đổi thành Nguyên Bảo với tỉ lệ: 1 Điệp Linh = 100 Nguyên Bảo.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close