title

Cửu thiên lãm nguyệt


• Trong thời gian hoạt động, sử dụng Nguyên Bảo nhận được điểm Chí Khí. Số điểm nhận được sẽ dùng để tham gia BXH nhận thưởng.
• Hoạt động được chia làm 3 đợt, mỗi đợt diễn ra trong 2 ngày: 
   ¤ Đợt 1: Ngày 1 – 2 của hoạt động
   ¤ Đợt 2: Ngày 3 – 4 của hoạt động
   ¤ Đợt 3: Ngày 5 – 6 của hoạt động
• Mỗi đợt sẽ kết thúc vào lúc 20:59:59 của ngày thứ 2. 
• Thời gian tổng kết BXH mỗi đợt: 21:01 – 23:59.
• Thời gian trao thưởng: 00:00 – 00:20.
• Bắt đầu đợt 2 và đợt 3 sẽ làm mới số điểm.


• Phần thưởng BXH:
Hạng
Phần Thưởng
1
Giang Hồ Lệnh *200, Rương Âm-Dương Đặc Biệt*3, Rương Chọn Bí Kíp Màu*1, Quyển Tiền Duyên*50
2
Giang Hồ Lệnh *150, Rương Âm-Dương Đặc Biệt*2, Rương Bí Kíp Màu Ngẫu Nhiên*1, Quyển Tiền Duyên*30
3
Giang Hồ Lệnh *100, Thẻ Chọn Trung Tâm Âm Dương*1, Rương Chọn Bí Kíp  Trắng*1, Quyển Tiền Duyên*20
4-10
Giang Hồ Lệnh*50, Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*60, Quyển Tiền Duyên*10
11-30
Giang Hồ Lệnh*30, Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*30, Quyển Tiền Duyên*5
31-100
Giang Hồ Lệnh*20, Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*20, Quyển Tiền Duyên*3
>100
Giang Hồ Lệnh*10, Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*10, Quyển Tiền Duyên*1

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close