title

Đổi phong vân


• Sử dụng Giang Hồ Lệnh nhận được để đổi trong Tiệm Phong Vân.
• Nguồn nhận Giang Hồ Lệnh: 
   ¤ Mở Rương tại giao diện Vang Danh Tứ Hải (nguồn chính).
   ¤ Nhận thưởng tiến độ tích lũy điểm toàn server từ Chí Khí Quật Cường. 
   ¤ Phần thưởng đua top BXH Cửu Thiên Lãm Nguyệt.
• Tiệm đổi:
Mùa giải
Tốn
Thưởng
Số lần đổi
 
Giang Hồ Lệnh*200
Triển Chiêu*1
10
 
Giang Hồ Lệnh*200
Bạch Ngọc Đường*1
10
 
Giang Hồ Lệnh*200
Điêu Thuyền*1
10
 
Giang Hồ Lệnh*500
Rương Bí Kíp Màu Ngẫu Nhiên*1
2
 
Giang Hồ Lệnh*200
Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc*1
2
 
Giang Hồ Lệnh*160
Rương Chọn Bí Kíp Trắng*1
3
 
Giang Hồ Lệnh*100
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
10
 
Giang Hồ Lệnh*100
Rương Chọn Linh Ngọc*1
4
 
Giang Hồ Lệnh*100
Vũ Khí Linh Ngọc-Địa*1
3
 
Giang Hồ Lệnh*80
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
4
 
Giang Hồ Lệnh*50
Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
5
 
Giang Hồ Lệnh*40
Thẻ Chọn Trung Tâm*1
10
 
Giang Hồ Lệnh*30
Quyển Tiền Duyên*10
5
 
Giang Hồ Lệnh*15
Chân Khí Ngẫu Nhiên*50
50
 
Giang Hồ Lệnh*10
Thu hoạch 24 Giờ*1
20
 
Giang Hồ Lệnh*15
Lệnh Chiêu Mộ*10
10
 
Giang Hồ Lệnh*15
Thẻ Chọn Đại Hiệp*1
10
 
Giang Hồ Lệnh*3
Vẫn Tinh Khoáng*5
100
 
Giang Hồ Lệnh*3
Quyển Tiền Duyên*1
50
 
Giang Hồ Lệnh*3
Kim Ty Nam*1
50
 
Giang Hồ Lệnh*1
N.Bảo*100
999
 
Điêu Thuyền*1
Giang Hồ Lệnh*150
10
Mùa Giải 1
Giang Hồ Lệnh*15
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*1
20
Mùa Giải 1
Giang Hồ Lệnh*30
Đá Tẩy Luyện*100
50
Mùa Giải 2
Giang Hồ Lệnh*30
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*50
50
Mùa Giải 2
Giang Hồ Lệnh*30
Huyền Thiết Trần 24 Giờ*30
50
Mùa Giải 2
Giang Hồ Lệnh*30
Thiên Vận Thạch*1
20
Mùa Giải 2
Giang Hồ Lệnh*200
Thần Binh Vẫn thiết*1
6
Mùa Giải 3
Giang Hồ Lệnh*100
Thiên Mệnh Tinh Thạch*1
10
Mùa Giải 4
Giang Hồ Lệnh*1300
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
1
Mùa Giải 4
Giang Hồ Lệnh*500
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*1
3

• Sau khi kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ tự quy đổi Giang Hồ Lệnh chưa sử dụng thành nguyên bả (1 Giang Hồ Lệnh = 100 Nguyên Bảo)

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close