title

Thông tin sự kiện

♦ Điều kiện hiển thị: Vượt Ải 3-1

♦ Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 27/05 – 23h59 ngày 02/06. Ngày 03/06 chỉ được đổi trong Tiệm Phong Vân.

♦ Phạm vi tham gia: S1 – S138 (S1 – S135 tham gia đủ ngày của sự kiện, S136 – S138 dựa vào ngày mở server thực tế để tính số ngày được tham gia)
*Lưu ý: Những server chung cụm gộp sẽ chơi chung sự kiện.


♦ Mô tả cách chơi:
• Cách vào giao diện: Giao diện chính → Phong Vân
• Event được chia làm 5 giao diện chính:
1.    Đấu Chuyển Tinh Di
2.    Chí Khí Quật Cường
3.    Cửu Thiên Lãm Nguyệt
4.    Vang Danh Tứ Hải
5.    Đổi Phong Vân

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close