title

Quà hạn giờ

♦ Phạm vi áp dụng: All server
♦ Thời gian áp dụng: 0h00 ngày 10/03 – 23h59  ngày 12/03
♦ Thời gian tồn tại gói: 12h00 kể từ khi xuất hiện gói
*Lưu ý: Các gói khi qua ngày sẽ làm mới lượt mua.

Điều kiện
Giá
Phần thưởng
AFK Nhanh 1 Lần
80 KD
N.Bảo*60
Chiêu Mộ Lệnh*10
Đột Phá Đơn*4000
Võ Lâm Nhật Báo*6
80 KD
N.Bảo*60
Thu Hoạch 8 Giờ*5
T2 H.K Chọn*1
Võ Lâm Nhật Báo*6
200 KD
N.Bảo*180
Chiêu Mộ Lệnh*10
Rương Chọn Vũ Khí Đỏ-Phe*1
Rương Chọn Trang Bị Đỏ*2
Võ Lâm Nhật Báo*18
400 KD
N.Bảo*300
Lệnh Chiêu Mộ Cao Cấp*30
Tu Vi AFK 24 giờ*10
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
N.Bảo*680
T0 H.K Chọn*1
Thu Hoạch 24 Giờ*2
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
N.Bảo*1280
Bá Vương Thương*1
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
Khiêu Chiến Ải Chính Tuyến 1 lần
400 KD
N.Bảo*300
Quyển Tiền Duyên*10
Thu hoạch 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*30
800 KD
N.Bảo*680
Quyển Tiền Duyên*20
Thu hoạch 24 Giờ*5
Võ Lâm Nhật Báo*68
1600 KD
N.Bảo*1280
Thiên Hạ Hội*1
Rương Chọn Phòng Cụ Linh Ngọc*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
1600 KD
N.Bảo*1280
Quyển Tiền Duyên*20
Võ Đang*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
4000 KD
N.Bảo*3280
Âm-Dương Tự Chọn*1
Quyển Tiền Duyên*50
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*5
Kẹo Hồ Lô*10
8000 KD
N.Bảo*6480
Âm-Dương Tự Chọn*2
Quyển Tiền Duyên*100
Thu hoạch 24 Giờ*20
Quạt Tròn Hoa Mai*10


napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close