title

Quà tùy chỉnh

♦ Điều kiện mở: Vượt ải 1-5
♦ Phạm vi: All Server
♦ Thời gian diễn ra: 03/06 – 23:59 ngày 09/06
♦ Giao diện sự kiện: Giao diện chính → Phúc Lợi → Quà Tùy Chỉnh


• Cách mua: chọn gói muốn mua → chọn vật phẩm muốn mua → xác nhận mua.
• Các gói tùy chỉnh sẽ tạo mới mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.
• Mua các gói tùy chỉnh, đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng cố định với phần thưởng tùy chọn 1 trong 3 được đề xuất.

Giá kim diệp
Số lần mua
Thưởng nguyên bảo
Thưởng chọn 1
Thưởng chọn 2
Thưởng chọn 3
Miễn phí
Mỗi ngày mua 1 lần
10
Lệnh Chiêu Mộ*2
Tu Vi AFK 2 giờ*2
 
 Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*2
 Đột Phá Đơn AFK 2 giờ*1
 
 Chân Khí Ngẫu Nhiên*50
 Xu AFK 2 giờ*5
 
80
Mỗi ngày mua 2 lần
60
Thẻ Chọn Đại Hiệp*2
Đột Phá Đơn*10000
 
 Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*1
 Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*10
Võ Lâm Nhật Báo*6
 Đại Hiệp Tàn Duyên*180
 Đá Tẩy Luyện*50
 
200
Mỗi ngày mua 2 lần
180
Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt*40
Rương Quà Cam Ngẫu Nhiên*100
 
  Đại Hiệp Tàn Duyên*480
 Đá Tẩy Luyện*200
Võ Lâm Nhật Báo*18
 Rương AFK 24 Giờ-Chọn*3
 Chân Khí Ngẫu Nhiên*300
 
400
Mỗi ngày mua 2 lần
300
Thẻ Chọn Trung Tâm*1
Rương AFK 24 Giờ-Chọn*5
 
 Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
 Vẫn Tinh Khoáng*25
Võ Lâm Nhật Báo*30
 Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên*60
 Thiên Công Lệnh*5
 
800
Mỗi ngày mua 1 lần
680
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*1
Rương Chân Khí Tự Chọn*400
 
 Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*2
 Thiên Công Lệnh*8
Võ Lâm Nhật Báo*68
 Thiên Vận Thạch*2
 Quyển Tiền Duyên*20
 
1200
Mỗi ngày mua 1 lần
980
Rương Vũ Khí Trắng Ngẫu Nhiên-Phe*1
Rương Quà Đỏ Ngẫu Nhiên*100
 
 Rương Chọn Linh Ngọc*1
 Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*10
Võ Lâm Nhật Báo*98
 Rương Chọn Bí Kíp Trắng*1
 Vẫn Tinh Khoáng *50
 
1600
Mỗi ngày mua 1 lần
1280
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*2
Rương Chọn Trang Bị Trắng-Phe*1
 
 Bí Kíp Trắng Ngẫu Nhiên*2
 Quyển Tiền Duyên*40
Võ Lâm Nhật Báo*128
Quyển Tiền Duyên*20
 Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*15
 
1600
Mỗi ngày mua 1 lần
1280
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*2
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*30
 
 Rương Chọn Linh Ngọc*1
 Rương Chọn Linh Ngọc-Địa*1
Võ Lâm Nhật Báo*128
 Thiên Vận Thạch*4
 Vẫn Tinh Khoáng *75
 
1600
Mỗi ngày mua 1 lần
1280
Khai Phong Phủ*1
Thu Hoạch 1 Rương Huyền Kim Lớn*15
 
 Hạm Không Đảo*1
 Thu Hoạch 24 Giờ*12
Võ Lâm Nhật Báo*128
 Phượng Nghi Đình*1
 Thiên Công Lệnh*14
 
2400
Mỗi ngày mua 1 lần
1980
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*25
Rương Chân Khí Tự Chọn*1000
 
 Rương Chọn Linh Ngọc*2
 Quyển Tiền Duyên*60
Chong Chóng Linh Lung*10
 Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc-Địa*1
 Đá Tẩy Luyện*600
 
2400
Mỗi ngày mua 1 lần
1980
Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*1
Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*80
 
 Rương Chọn Bí Kíp Trắng*2
 Vẫn Tinh Khoáng*100
Chong Chóng Linh Lung*10
 Thiên Vận Thạch*4
 Thiên Công Lệnh*20
 
4000
Mỗi ngày mua 1 lần
3280
Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*40
 
 Thiên Vận Thạch*5
 Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*100
Kẹo Hồ Lô*10
 Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc*2
 Quyển Tiền Duyên*80
 
4000
Mỗi ngày mua 2 lần
3280
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*3
Thu Hoạch 1 rương Huyền Kim lớn*30
 
 Thiên Mệnh Tinh Thạch*2
  Đá Tẩy Luyện*1000
Kẹo Hồ Lô*10
 Rương Bí Kíp Thần Kỹ Trắng Ngẫu Nhiên*2
 Vẫn Tinh Khoáng*250
 
4000
Mỗi ngày mua 1 lần
3280
Khai Phong Phủ*3
Chân Khí Ngẫu Nhiên*2000
 
 Hạm Không Đảo*3
  Thiên Vận Thạch*5
Kẹo Hồ Lô*10
 Phượng Nghi Đình*3
 Thu Hoạch 24 Giờ*25
 
8000
Mỗi ngày mua 1 lần
6480
Rương Âm-Dương Đặc Biệt*5
Thiên Vận Thạch*8
 
 Thần Binh Vẫn Thiết*1
 Đá Tẩy Luyện Cao Cấp*55
Quạt Tròn Hoa Mai*10
 Rương Bí Kíp Thần Kỹ Màu Ngẫu Nhiên*1
 Đá Tẩy Luyện*1500
 
8000
Mỗi ngày mua 1 lần
6480
Thiên Mệnh Tinh Thạch*4
Rương Chọn Vũ Khí Trắng-Phe*1
 
 Rương Chọn Quà Trắng*150
 Rương Chọn Linh Ngọc*4
Quạt Tròn Hoa Mai*10
 Quyển Tiền Duyên*160
 Rương Chọn Vũ Khí Linh Ngọc*2
 
8000
Mỗi ngày mua 1 lần
6480
Rương Chọn Bí Kíp Màu*1
Thôi Diễn Đồ*15
 
 Thần Binh Vẫn Thiết*1
 Thiên Vận Thạch*8
Quạt Tròn Hoa Mai*10
 Thiên Mệnh Tinh Thạch*4
 Chân Khí Tự Chọn*2000
 
8000
Mỗi ngày mua 1 lần
6480
Khai Phong Phủ*4
Quyển Tiền Duyên*120
 
 Hạm Không Đảo*4
 Rương Quà Trắng Ngẫu Nhiên*150
Quạt Tròn Hoa Mai*10
 Phượng Nghi Đình*4
 Rương chọn Trang Bị Trắng-Phe*4
 

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close