title

Gói nạp webpay

• Thời gian: từ 08:00 ngày 27/05 – 23:59 ngày 02/06
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp truy cập trang https://pay.zing.vn/game/volamnh có thể mua các gói nạp siêu hấp dẫn với mức hoàn trả cực khủng:

Nhóm gói
Gói nạp
Giá gói
Giá point
Vật phẩm
Mừng Server Đặc Biệt
Nhân Phẩm Cao Cấp
(Reset mỗi ngày)
20k
20 Point
300 Đại Hiệp Tàn Duyên (mở nhận 5 Hiệp Khách Hiếm hệ ngẫu nhiên bao gồm cả Âm-Dương)
80 Nguyên Bảo
 6 Võ Lâm Nhật Báo
2 Thu Hoạch 24 Giờ
Nhân Phẩm Siêu Cấp
(Reset mỗi ngày)
50k
50 Point
600 Đại Hiệp Tàn Duyên (mở nhận 10 Hiệp Khách Hiếm hệ ngẫu nhiên bao gồm cả Âm-Dương)
200 Nguyên Bảo
18 Võ Lâm Nhật Báo
5 Thu Hoạch 24 Giờ
Nhân Phẩm Siêu Cao
(Reset mỗi ngày)
100k
100 Point
60 Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên (mở nhận ngẫu nhiên 1 Hiệp Khách Âm-Dương)
20 Lệnh Chiêu Mộ
30 Võ Lâm Nhật Báo
5 Thu Hoạch 24 Giờ
Nhân Phẩm Siêu Đỉnh
(Reset mỗi ngày)
200k
200 Point
Rương Âm-Dương Đặc Biệt (mở chọn nhận 1 trong tất cả các Hiệp Khách Âm Dương)
1 Rương Trang Bị Trắng Ngẫu Nhiên-Phe
68 Võ Lâm Nhật Báo
15 Thu Hoạch 24 Giờ
ZaloPay Nhân Phẩm
Gói Tân Thủ
(Reset mỗi ngày)
20k
20 Point
 40 Lệnh Chiêu Mộ
5 Quyển Tiền Duyên
6 Võ Lâm Nhật Báo
5 Rương Chọn Mảnh Tím
Gói Nhập Môn
(Reset mỗi ngày)
50k
50 Point
 100 Lệnh Chiêu Mộ
10 Quyển Tiền Duyên
18 Võ Lâm Nhật Báo
15 Rương Chọn Mảnh Tím
Gói Trưởng Thành
(Reset mỗi ngày)
100k
100 Point
100 Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt
25 Quyển Tiền Duyên
30 Võ Lâm Nhật Báo
30 Rương Chọn Mảnh Tím
ZaloPay Cày Cuốc
Tài Nguyên-Sơ
(Reset mỗi ngày)
20k
20 Point
8000 Đột Phá Đơn
80 Nguyên Bảo
5 Thu Hoạch 1 Rương Huyền Kim lớn
5 Rương Tu Vi 24 giờ
Tài Nguyên-Cao
(Reset mỗi ngày)
50k
50 Point
20000 Đột Phá Đơn
200 Nguyên Bảo
10 Thu Hoạch 1 Rương Huyền Kim lớn
10 Rương Tu Vi 24 giờ
Tài Nguyên-Siêu
(Reset mỗi ngày)
100k
100 Point
50000 Đột Phá Đơn
400 Nguyên Bảo
25 Thu Hoạch 1 Rương Huyền Kim lớn
25 Rương Tu Vi 24 giờ

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close