title

Gói nạp webpay nhận quà siêu khủng

• Thời gian: từ 08:00 ngày 18/03 – 23:59 ngày 24/03
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp truy cập trang https://pay.zing.vn/game/volamnh có thể mua các gói nạp siêu hấp dẫn với mức hoàn trả cực khủng:

Nhóm gói
Gói nạp
Giá gói
Giá point
Vật phẩm
Mừng Server Đặc Biệt
Nhân Phẩm Cao Cấp
(Mua 1 lần duy nhất)
20k
20 Point
180 mảnh Đại Hiệp Tàn Duyên (mở nhận 3 Hiệp Khách Hiếm hệ ngẫu nhiên bao gồm cả Âm-Dương)
80 Nguyên Bảo
 6 Võ Lâm Nhật Báo
1 Rương Chọn Nguyên Liệu-Nhỏ
Nhân Phẩm Siêu Cấp
(Mua 1 lần duy nhất)
50k
50 Point
420 mảnh Đại Hiệp Tàn Duyên (mở nhận 7 Hiệp Khách Hiếm hệ ngẫu nhiên bao gồm cả Âm-Dương)
200 Nguyên Bảo
18 Võ Lâm Nhật Báo
3 Rương Chọn Nguyên Liệu-Nhỏ
Nhân Phẩm Siêu Đỉnh
(Mua 1 lần duy nhất)
200k
200 Point
60 mảnh Hiệp Khách Âm Dương Tàn Duyên (mở nhận 1 Hiệp Khách Hiếm hệ Âm-Dương)
800 Nguyên Bảo
60 Võ Lâm Nhật Báo
10 Rương Chọn Nguyên Liệu-Nhỏ
ZaloPay Nhân Phẩm
Gói Tân Thủ
(Reset mỗi ngày)
20k
20 Point
 20 Lệnh Chiêu Mộ
80 Nguyên Bảo
6 Võ Lâm Nhật Báo
2 Rương Chọn Mảnh Tím
Gói Nhập Môn
(Reset mỗi ngày)
50k
50 Point
 50 Lệnh Chiêu Mộ
200 Nguyên Bảo
18 Võ Lâm Nhật Báo
5 Rương Chọn Mảnh Tím
Gói Trưởng Thành
(Mua 1 lần duy nhất)
100k
100 Point
50 Lệnh Chiêu Mộ Đặc Biệt
400 Nguyên Bảo
30 Võ Lâm Nhật Báo
10 Rương Chọn Mảnh Tím
ZaloPay Cày Cuốc
Tài nguyên Sơ Cấp
(Reset mỗi ngày)
20k
20 Point
4000 Đột Phá Đơn
80 Nguyên Bảo
2 Rương Xu AFK 24 giờ
2 Rương Tu Vi 24 giờ
Tài nguyên Cao Cấp
(Reset mỗi ngày)
50k
50 Point
10.000 Đột Phá Đơn
200 Nguyên Bảo
5 Rương Xu AFK 24 giờ
5 Rương Tu Vi 24 giờ
Tài nguyên Siêu Cấp
(Mua 1 lần duy nhất)
100k
100 Point
25.000 Đột Phá Đơn
400 Nguyên Bảo
25 Rương Xu AFK 24 giờ
25 Rương Tu Vi 24 giờ

**Lưu ý: đối với các Thiếu Hiệp đã từng mua gói nạp Mừng Server Đặc Biệt trước đây sẽ không thấy các gói nạp mừng Server Đặc Biệt trên trang nạp.

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close