title
Triển Chiêu – Khai Phong Phủ
♦ Cốt truyện: Triển Chiêu, tự là Hùng Phi, là Thiếu niên hành hiệp trượng nghĩa bốn phương. Sống ở Giang Nam nên được người đời tôn là “Nam Hiệp”.


♦ Vai trò: Hộ Vệ
♦ Trang bị phù hợp: Giáp
♦ Kỹ năng:
• Kỹ năng 1 - Tuyệt Kỹ: 
¤ Văn Kiếm Sinh Hoa Lv1: Triển Chiêu vào trạng thái Kiếm Hoa 8 giây. Khi vào trạng thái Kiếm Hoa sẽ được miễn tất cả sát thương ngoại công và phản 60% sát thương cho mục tiêu tấn công
¤ Văn Kiếm Sinh Hoa Lv2: Trong thời gian duy trì, mỗi giây Triển Chiêu được hồi phục 10% sinh lực tối đa
¤ Văn Kiếm Sinh Hoa Lv3: Phản sát thương tăng đến 80%.
¤ Văn Kiếm Sinh Hoa Lv4: Triển Chiêu được miễn 50% sát thương nội công phải chịu.

• Kỹ năng 2:
¤ Hành Hiệp Trượng Nghĩa Lv1: Khi bắt đầu chiến đấu, Triển Chiêu sẽ Hộ Vệ cho Hiệp Khách phe ta thuộc hàng sau có tấn công cao nhất trong 10 giây: tấn công tăng 20%, tất cả sát thương sẽ được Triển Chiêu gánh chịu thay. Trong thời gian Hộ Vệ, sát thương Triển Chiêu phải gánh chịu giảm 30%.
¤ Hành Hiệp Trượng Nghĩa Lv2: Trong thời gian Hộ Vệ, mỗi giây Triển Chiêu được hồi 10% sinh lực tối đa.
¤ Hành Hiệp Trượng Nghĩa Lv3: Thời gian duy trì Hộ Vệ 12 giây.
¤ Hành Hiệp Trượng Nghĩa Lv4: Trong thời gian Hộ Vệ, Hiệp Khách được Hộ Vệ sẽ nhận được 50% thuộc tính phòng thủ của Triển Chiêu, Triển Chiêu nhận được 50% thuộc tính tấn công của Hiệp Khách được Hộ Vệ.

• Kỹ năng 3:
¤ Cự Khuyết Kinh Tâm Lv1: Triển Chiêu vung Cự Khuyết Kiếm Tâm tấn công kẻ địch phía trước, gây 240% sát thương cho kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng và làm choáng 2 giây.
¤ Cự Khuyết Kinh Tâm Lv2: Thi triển kỹ năng trúng kẻ địch sẽ tạo cho bản thân hộ thuẫn trong 8 giây, hộ thuẫn giúp Triển Chiêu chống đỡ sát thương bằng 300% tấn công bản thân.
¤ Cự Khuyết Kinh Tâm Lv3: Thời gian choáng 3 giây
¤ Cự Khuyết Kinh Tâm Lv4: Tạo hộ thuẫn chống đỡ sát thương bằng 400$ tấn công của bản thân.

• Kỹ Năng 4: 
¤ Nho Điệp Đa Trợ Lv1: Trong chiến đấu, nếu trên đội hình phe ta còn Hiệp Khách khác ngoài Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ nhận được 40% miễn sát thương.
¤ Nho Điệp Đa Trợ Lv2: Nếu Hiệp Khách được nhận Hộ Vệ còn sống, Triển Chiêu nhận thêm 10% miễn sát thương.
¤ Nho Điệp Đa Trợ Lv3: Trong chiến đấu, nếu trên đội hình phe ta còn Hiệp Khách khác ngoài Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ nhận được 50% miễn sát thương.
¤ Nho Điệp Đa Trợ Lv4: Trong chiến đấu, nếu phe ta chỉ còn 1 mình Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ nhận 90% miễn sát thương, 100% tốc độ đánh và 100% tấn công duy trì trong 5 giây.

• Di Vật Thượng Cổ phù hợp:

¤ Thần Nông Đỉnh: Di vật giúp Hiệp Khách sắp tử vong được miễn sát thương trong 6 giây và hút sinh lực -> Kết hợp với Triển Chiêu để tối ưu hiệu quả hấp thụ sinh lực.
¤ Túi Càn Khôn: Tăng tốc độ sử dụng kỹ năng tuyệt kỹ của hiệp khách hàng sau – tăng nhanh khả năng kích hoạt kỹ năng Cự Khuyết Tâm Kinh cho Triển Chiêu để tối ưu khả năng chống chịu.
¤ Bình Luyện Yêu: Tối ưu khả năng Phản Sát thương khi kết hợp với bộ kỹ năng của Triển chiêu.
¤ Phục Hy Cầm: Tăng tốc độ hồi phục nội lực khi chịu sát thương để tối ưu việc kích hoạt các kỹ năng của Triển Chiêu.

♦ Một số đội hình đề cử:
• Đội hình 1: Triển Chiêu, Lục Phiến, Tung Sơn, Hoa Gian, Hằng Sơn.
 

Đội hình bao gồm đầy đủ tộc hệ cơ bản, Kim-Mộc-Thủy-Hỏa. Khi ra trận kích hoạt chỉ số đội hình: Tấn công +10%, Sinh Lực +15%.
 

Đội hình sử dụng Lục Phiến làm nguồn sát thương chính. Hoa Gian tăng thuộc tính (Tấn Công, Phòng Thủ, Tốc Độ Đánh, Di Chuyển) cho tính cho toàn đội. Hằng Sơn giúp toàn bộ đội hình miễn tất hiệu ứng khống chế và giảm sát thương phải nhận. Tung Sơn hỗ trợ sát thương cho Lục Phiến và gây hiệu ứng khống chế. Triển Chiêu sẽ là tướng chống chịu chính với bộ kỹ năng cực kỳ bá đạo, với khả năng phản sát thương, kháng sát thương Nội + Ngoại.

• Đội hình 2:
Triển Chiêu, Côn Lôn, Võ Đang, Thục Sơn Phái, Thiên Sư
Khi ra trận kích hoạt chỉ số đội hình: Tấn công +25%, Sinh Lực +25%.
 

Đội hình sử dụng Thục Sơn Phái làm nguồn sát thương chính. Thiên Sư hồi nội lực cho đồng mình để tối ưu việc sử dụng kỹ năng tuyệt kỹ. Côn Lôn hồi sinh lực, tăng khả năng sống sót cho toàn đội. Võ Đang gây sát thương và làm choáng phe địch. Triển Chiêu tăng tấn công và gánh sát thương phải nhận cho Thục Sơn Phái.
 
• Truyền Công Hiệp Khách:
Bậc
Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Triển Chiêu
Vàng
1
 
 
1
 
Vàng 1
1
1
1
1
 
Vàng 2
 
1
1
 
1
Đỏ
1
1
1
1
 
Đỏ 1
1
1
1
1
 
Đỏ 2
1
 
 
1
1
Đỏ 3
1
1
1
1
 
Trắng
 
1
1
 
1
Trắng 1
1
1
1
1
 
Trắng 2
1
1
1
1
 
Trắng 3
1
 
 
1
1
Trắng 4
1
1
1
1
 
Ngũ
 
 
 
 
2
Ngũ Sắc 1
 
1
1
 
1
Ngũ Sắc 2
1
 
 
1
1
Ngũ Sắc 3
 
1
1
 
1
Ngũ Sắc 4
1
 
 
1
1
Ngũ Sắc 5
 
1
1
 
1
Tổng
12
12
12
12
11

napthe nhapcode appstore ggplay apk scrolltop close